Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu TCK 104 2024

Categorise


Suçun faili konusunda kanun maddesinde ayrı bir düzenleme yapılmadığından herhangi bir özellik göstermeden herkes olabilir. Büromuz, deneyimli ve uzman avukat kadrosuyla hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Çalışmalarının büyük çoğunluğunu özel hukuk alanında, miras hukuku ve gayrimenkul hukuku üzerine yoğunlaştırmıştır.

 • Ancak, Yargıtay uygulamada yaş grubunda iki çocuk arasında gerçekleşen cinsel ilişkide kız çocuğunu mağdur, erkek çocuğunu ise fail olarak kabul etmektedir.
 • Burada fiilin öğrenilmesinden kasıt, çocuk eğer hareketlerin cinsel ilişki kapsamında olduğunu bilinmiyorsa, cinsel ilişki olduğunun çocuk tarafından öğrenilmesi, algılanması.
 • Ünlü Seinfield dizisi ile büyük çıkış yakalayan Michael Richards, yaptığı stand-up esnasında seyircilerden birine ırkçı söylemlerde bulunması üzerine piyasadan silindi.
 • Bu başarının yanında en çok tartışılan yapımlardan da biri oldu.
 • Kanun, 18 yaşını doldurmamış mağdurun rızasının suçun oluşmasına engel olmadığını ve hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmeyeceğini öngörmüştür.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 231 uyarınca, bu süreçte sanık kasıtlı bir suç işlemediği ve yükümlülüklere uyduğu sürece, hükmün sonuçlarını yaşamaz. Reşit olmak için ay, yıl ve gün olarak tam 18 yılın doldurulması gerekmektedir. Fakat mahkeme kararı ile kişinin kendini reşit kılması durumunda bu suç oluşmayacak, 17 yaşında kişi reşit sayılacaktır. Bu sebeple 18 yaşının altında biriyle cinsel ilişkide bulunmak suçtur. Bu ciddi suçla ilgili olarak yargılama süreci, kanuni düzenlemeler ve içtihadı birleştirici Yargıtay kararlarına uygun bir şekilde işletilir. Bu süreçte mağdurun haklarının korunması ve adil bir yargılama için ilgili mahkemeler büyük bir dikkat ve titizlik göstermektedirler.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçuna Hangi Avukat Bakar?

Çünkü, kanun rızayla cinsel ilişkiyi kişiye sıkı surette bağlı bir hak şeklinde düzenlemiştir. Mağdur, şikayet hakkını suçun işlenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Suçlar ve cezalar medeni yargılamadan çok daha farklı bir işleyişe tabidir. Cinsel taciz, cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki gibi konular hassastır. Dolayısıyla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların varlığı halinde uzman bir Cinsel Taciz Avukat desteği almak mağdur için de fail için de en sağlıklı sonuçların alınmasını sağlayacaktır. 15 yaşını doldurmuş fakat reşit olmayan kişilerle cinsel ilişkiye girmek suçtur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ile ilgili olarak yapılan yargılamalarda, bu seçeneklerden yararlanılabilmesi için gerekli hukuki prosedürler titizlikle takip edilmelidir. Bu suçun oluşabilmesi için cebir, tehdit ve hile olmaması gerekmektedir. Bunların olması halinde çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır. Ayrıca bu suçun oluşabilmesi için cebir, tehdit ve hilenin olmaması gerekmektedir.

 • Bu durum, özellikle çocukları ve genç bireyleri koruma altına almak için önem taşır.
 • Bu tür bir suçun soruşturulması ve kovuşturulması sırasında, faile yüklenen fiilin kasten işlenip işlenmediği ve mağdurun yaşının fail tarafından bilinip bilinmediği son derece önem taşır.
 • Reşit olmak ; 18 yaşının doldurulması veya evlenme ya da mahkeme kararıyla mümkün olmaktadır.
 • Diğer cinsel dokunulmazlık ihlalleri ise Türk Ceza Kanunu’nun ilgili diğer maddeleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve suç sayılarak cezalandırılmaktadır.
 • Maddesi, reşit olmayanla ilişkiye giren yetişkinlerin karşılaşabileceği cezaları düzenler.
 • İş sadece üç koşulun tümü karşılandığında müstehcen kabul edilir.

Güvenli bir şekilde porno izlemek için ben ExpressVPN‘i öneriyorum. Çünkü çok güvenli, kayıt tutmuyor, aşırı hızlı ve gizlilik/görünmezlik modu var. Ancak, isterseniz listedeki herhangi bir VPN’i de seçebilirsiniz. Pornhub tarafından yeni kararla ilgili yapılan açıklamada “Bundan sonra Pornhub’daki her içerik doğrulanmış kullanıcılar tarafından yüklenmiş olacak. Pornhub’da güvenlik en önemli önceliğimizdir” ifadeleri yer aldı. Siteden milyonlarca video kaldıran Pornhub, doğruluk onayı olmayan kullanıcıların içerik yüklemesini engelleme kararı aldı. Vice’ın Motherboard araştırma ekibinin tespitine göre, sitede 13 milyon olan video sayısı 4 milyona düştü.

çocuk tecavüzün aile içinde ya da koruyucu ve bakım ilişkisi çerçevesinde işlenmesi, şikayetin geri çekilmesinin yargılamanın devamına engel teşkil etmeyeceğini net olarak ortaya koyar. Bu durum, mağdur çocukların korunması ve suç işleyenlerin cezai sorumluluktan kaçmalarının önüne geçilmesi amacını taşır. Fıkrasında ise reşit olmayanla cinsel ilişki suçu içerisinde daha ağır kabul edilen nitelikli haller düzenlenmiştir. Eğer failler cebir, tehdit veya hile gibi unsurları kullanarak suç işlemişlerse veya suç belirli ağırlaştırıcı koşullar altında işlenmişse, bu durumlar nitelikli haller olarak kabul edilir.

Dolayısıyla şöyle bir sonuca ulaşıyoruz, her ikisi de 17 yaşında olan sevgililer tamamıyla kendi rızalarıyla cinsel ilişkiye girerlerse sadece erkek ceza tehditi altında olacaktır. Her iki tarafın da erkek olduğu cinsel ilişkilerde ise aktif olan cezalandırılmaktadır. Yargıtay’ın bu yaklaşımlarını zamanın şartlarıyla uyumsuz ve sakıncalı buluyoruz. Reşit olmayan bir bireyle cinsel ilişki, Türk Ceza Kanunu’nda belirli şartlar altında suç olarak tanımlanır.

Jeffrey Tambor – Cinsel taciz

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür. Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Reşit olmayanla cinsel ilişki TCK kapsamında suç olarak düzenlenmiştir. Maddede düzenlenen bu suç tipinde mağdur kişi reşit olmayan kişidir. Reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunma suçunda, verilen cezaya göre eğer koşulları varsa ceza ertelenebilir. Cezanın ertelenmesi, yargılama sonucunda verilen hapis cezasının belirli şartlar altında infaz edilmemesidir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki yaşayan kişinin cezasını para cezasına çevirmesi mümkün değildir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşması için yaş aralığında çocuklarla cinsel ilişkiye girilmiş olması gerekir. Mağdurun rızası olması, ceza oluşmasını engelleyen bir unsur değildir.

Çin anakarasında pornografi satmak veya dağıtmak yasadışıdır, ancak sahibi olmak veya izlemek yasadışı değildir. Google, Yahoo, YouTube ve diğer web siteleri Çin’deki kullanıcıların cinsiyetle ilgili arama yapmasına izin vermez. Çin’de Pornografik malzeme Hong Kong, Makao, Tayvan ya da Japonya’dan geliyor. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda ise özel bir düzenleme bulunmadığından dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma imkânı bulunmamaktadır. Bu suçun oluşabilmesi için mağdurun rızasının olması gerekmektedir. Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir süre geçtiği halde dava açılmamış veya dava açılmasına rağmen kanuni süre içinde sonuçlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran bir ceza hukuku kurumudur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Rıza Kavramı ve Hukuki Etkileri

15 yaşından küçük olunması halinde çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır. Yine reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağdurunun rızası olması gerekmektedir. Rızanın olmaması durumunda yine çocuğu cinsel istismarı suçu oluşacaktır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit hali olan ilk fıkrasına göre herkes fail olabilmektedir.

Bununla birlikte, Küba’da birçok pornografik web sitesi hala engellenmektedir. Kanada yasaları on sekiz yaşın üzerindeki herkese hardcore pornografi satışı yapılmasına izin verir. Bu yaşın altındaki kişilerin mülkiyeti pornografiye sahip olsa da, onlara satışı yasaktır. Bahamalar ceza hukuku cinsel içerikli yayınların üretimini ve dağıtımını yasaklamaktadır. Bahamalar’da pek çok pornografi yasaktır; ancak, kanun yaptırımı rahattır ve yasak genellikle uygulanmaz. 2014’te ZNS-TV, Bahamalar’da yerel bir pornografi endüstrisinin kurulmasıyla ilgili bir rapor yayınladı.

 • Suç mağdurlarının ve failinin hakları, sorumlulukları ve mevcut hukuki durumları hakkında bilinçli olmaları, adaletin sağlanması açısından kritik bir rol oynar.
 • Ancak bu suç tipinde mağdur kişi reşit olmadığından genel kabule göre şikayet hakkını veli veya duruma göre vasi kullanabilir.
 • Bu nedenle şikayet hakkı bulunan diğer kişilerin şikayetçi olup olmamasının herhangi bir etkisi olmayacaktır.
 • Ayrıca, bu suçta gönüllü vazgeçme mümkündür ve fail gerçekleştirdiği kısmın suç oluşturduğu durumlarda buna karşı sorumlu olacaktır (TCK.m.36).
 • Bu suç, fiziksel bir temas olmaksızın işlenebilir ve yine de mağdurlara ciddi zararlar verebilir.
 • Ancak, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kapsamında hükmedilen cezalarda, ilk fıkra haricinde belirtilen daha ağır cezalara HAGB uygulanamaz.

1990’ların sonlarında pornografi seçkinler arasında yaygınlaştı. Siyasi ve askeri elitler, pornografinin en aktif tüketicileridir. Yerel olarak üretilen pornografi ilk olarak Kim Jong Il döneminde ortaya çıktı. Tipik bir Kuzey Kore pornografik filmi, dans ederken çıplak veya çıplak giyinen kadınları içerir. Hem yerli hem de ithal pornografi çalışmaları son on yıllardan beri Kuzey Kore’de mevcuttur.

Bir anonimleştiricinin HTTPS erişimi sağladığı ve ağınızda engellenmediği göz önüne alındığında, muhtemelen ciddi erişim kısıtlamalarını bile atlatacaksınız. Porno engelini kaldırmanın bir başka yolu da proxy sunucusu kullanmaktır. Bu maliyetsiz bir çözüm olabilir, çünkü ücretsiz bir proxy bulmak zor değildir (kararlılık ve gizlilik sorularını bir kenara bırakırsak). Bu yöntemle porno engelini kaldırmak için masaüstünde veya telefonunuzda manuel olarak bir proxy sunucusu kurmanız gerekir. Tor tarayıcısı ile porno sitelerinin engelini nasıl kaldıracağımıza bakalım. Bu, ne İSS’nizin ne de sizinle İnternet arasındaki herhangi birinin çevrimiçi olarak ne yaptığınızı göremeyeceği veya müdahale edemeyeceği anlamına gelir.

Cinsel istismar suçunda, kritik yaş sınırı on beş yaş olarak belirlenmiştir. Bu suçta, on beş yaşını tamamlamamış çocuklar, mağdur ediliyor ve fail, cinsel arzularını yerine getirmek için çocuğa karşı bir eylemde bulunuyor. Bu eylemler sonucunda çocuğun ruhsal ve bedensel bütünlüğü zarar görebilir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Yargıtay Kararları

Fıkrası ise; “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklindedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Söz konusu cinsel suç, şikayet hakkı 6 aylık şikayet süresi içinde kullanılmak şartıyla, 8 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde soruşturulabilir ve fail hakkında kamu davası açılabilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suç hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir. Önemle belirtmek gerekir ki reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda şikayet yalnızca suçun temel şekli için aranır. Suçun daha ağır cezalandırılmasını gerektiren nitelikli hallerinde şikayet şartı aranmaz.

 • The Wayback Machine, önbelleğe alınmış web sitelerinden oluşan devasa bir çevrimiçi arşivdir.
 • Suçun mağduru, 15 yaşını bitirmiş ancak henüz 18 yaşını tamamlamamış olan çocuktur.
 • Cinsel suçlar bağlamında, reşit olmayanla cinsel ilişki önemli bir yer tutar ve çoğu hukuk sistemi tarafından ciddi bir suç olarak kabul edilir.
 • Botsvana, “pornografik kitaplar, dergiler, filmler, videolar, DVD’ler ve yazılımlar gibi pornografik ve müstehcen materyallerin” bulundurulmasını yasaklar.
 • Tıpkı Bill Cosby gibi Amerikan kültüründeki ‘baba’ figürünü dolduran Stephen Collins, 2014 yılında reşit olmayan bir kızı elle taciz etmesi ve pek çok küçük kıza uygunsuz ses kayıtları yollaması üzerine gündem oldu.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun basit hali yani ilk fıkrası şikayete tabi bir suç olduğundan, şikayetten vazgeçme halinde düşme kararı verilecektir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun ağırlaşmış hani yani ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca bir kovuşturma yapılıyorsa şikayetten vazgeçme halinde dava düşmeyecek ve resen soruşturulmaya devam edilecektir. Bunun sebebi ikinci ve üçüncü fıkranın şikayete tabi olmamasıdır.

Reşit olmayan bir kişiyle cinsel ilişkide bulunma suçu, ilgili kanun maddesinin ilk bendinde herhangi bir fail niteliği belirtilmeksizin düzenlenmiştir. Bu sebeple teorik olarak failin kim olacağı konusunda bir kısıtlama yoktur; herhangi bir kişi bu suçun faili olabilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda, failin 18 yaşın altında olması durumunda suçun nasıl değerlendirileceği başka bir tartışma konusudur. Bu durumda, suçun hem faili hem de mağdurunun çocuk olabileceği bir durum söz konusu olabilmekte ve bu, hukuki anlamda zorlayıcı bir durum yaratmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *